Κέντρο Ακουστικών Βαρηκοΐας

Παιδική Βαρηκοΐα

Εκτύπωση

 

Η βαρηκοία στα παιδιά ειναι σίγουρα ενα  θέμα πολύ λεπτο,παράλληλα ομώς

πολυ σημαντικό καθώς είναι στενότατα συνδεδεμένο με την αναπτύξη της

ομιλίας,της γλώσσας και την ικανότητα μάθησης του παιδιού.

Μία ακουστική διαταραχή σε ένα παιδί δεν ανιχνεύεται  εγκαίρως επειδή οι

γονείς πιστεύουν οτι εάν το παιδί τους είχε βαρηκοία  με κάποιο τρόπο θα το

γνώριζαν εξ αρχής και αυτό γιατί θα ητανεμφανώς διαφορετικό από τα άλλα

παιδιά.

Περίπου στη ηλικία των έξι μηνών τα παιδιά με φυσιολογική ακοή αρχίζουν να

παρατηρούν ότι οι ήχοι του απαλού μουρμουρίσματος προέρχονται από τα

στόματα τους με αποτέλεσμα να διασκεδάζουν μεταβάλλοντας τον ρυθμό, τον

τόνο και την ακουστότητα  επαναλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο στην πορεία 

της ανάπτυξης τους,τους ήχους που ακούνε στο περιβάλλον χώρο τους.


Ενα παιδί με φυσιολογική ακοή αρχίζει πλέον την επικοινωνία ,έστω και με πολύ

λίγες λεξούλες που ίσως να μην τις λέει καν καθαρά, σχεδόν στα δύο του χρόνια

αντιθέτως  σε ένα παιδί που υπάρχει μείωση της ακουστικής του ικανότητας, και

κατά επέκταση δεν λαμβάνει επαρκεί ακουστική ανατροφοδότηση, σταδιακά θα

παρατηρηθεί μείωση των εκφράσεων του.

 

 

Η περιέργεια στα παιδιά είναι ο καλύτερος φίλος και χάρις σε αυτήν μαθαίνουν

και αναπτύσσουν συνέχεια τις γνώσεις και το πνεύμα τους.

 Ενα αποτελεσμάτικο ακουστικό βοηθήμα θα παρέχει μια ισχυρή βάση για την

ζωτικής σημασίας ομιλία και της γλωσσικής δεξιότητας.


Οι παιδικές αναμνήσεις μένουν αξέχαστες στους ανθρώπους και για αυτό μία

 δυσκολία στην ακοή ενός παιδιού δεν θα πρέπει να γίνεται εμπόδιο  στις

σχέσεις της οικογένειας,των δασκάλων και κυρίως των φίλων.

Ο πλούσιος κόσμος των ήχων που περικυκλώνει τα παιδιά μπορεί να είναι πιο

επιτυχημένος με τη βοήθεια των ακριβή και σωστά επιλεγμένων ακουστικών

μηχανημάτων.

 


   ΑρχικήΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ